Saturday, January 30, 2010

Rancangan Pengajaran


Contoh RPT selaras dengan PBS 

Tingkatan 1 (Contoh 1)
(credit to : http://www.malaysian-ghost-research.org)
Tingkatan 1 (Contoh 2)
(credit to : http://www.panitiageodk.blogspot.com/)

RPT Tingkatan 1 2015
(credit to : http://feesya81.blogspot.com )
-------------------------------------------------------------------------------
Tingkatan 2 (Contoh 1)
(credit to : http://www.smkttdi.edu.my)
Tingkatan 2(Contoh 2)
(credit to : http://www.panitiageodk.blogspot.com/)

RPT Tingkatan 2 2015
(credit to : http://feesya81.blogspot.com )
-------------------------------------------------------------------------------
Tingkatan 3(Contoh 1)

Tingkatan 3(Contoh 2)
(credit to : http://www.panitiageodk.blogspot.com)

RPT Tingkatan 3 2015

***BAHAN-BAHAN PBS***
--------------------------------------------------------------------------------------------

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

GEOGRAFI

TINGKATAN 3

Minggu

Persekolahan

Tema / Tajuk / Sub topik

Tarikh
1 – 3

BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI

1. Kedudukan
1.1 Rujukan Grid
1.2 Ketinggian
1.3 Kontur dan Keratan Rentas

02 – 18/1
4
2. Arah
21 - 25/1
5 – 6
3. Skala dan jarak
28/1 – 08/2
7
4. Graf, Carta dan Rajah
11 – 15/2
8
5. Peta
20 – 22/2

9 - 10

Ujian Bulanan dan Perbincangan Soalan Ujian

25/2 – 01/3


Cuti Pertengahan Penggal 1

09 – 17/3
11 - 12

BAHAGIAN B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA

7. Bentuk muka bumi dan potensinya
7.1 Sumber-sumber utama
7.2 Taburan pelbagai sumber
a. Sumber mineral
b. Sumber hutan
c. Sumber tenaga
d. Sumber tenaga di negara lain

18 – 19/3

13 – 14

Ujian Pengesanan 1 dan Perbincangan Soalan Ujian

03 – 12/4
15 -16
7.3 Kepentingan pelbagai sumber
15 – 26/4
17
7.4 Kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar
29/4 – 03/5
18 - 19
7.5 Pengurusan sumber
06 – 17/6

20

Peperiksaan Pertengahan Tahun

20 – 24/5


Cuti Pertengahan Tahun

25/5 – 09/6
21
8. Kegiatan ekonomi
8.1 Kegiatan ekonomi utama
10 – 14/6
22
8.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi
17 – 21/6
23
8.3Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara
24 – 28/6
24
8.4 Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar
01 – 05/7
25 - 26
8.5Langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar

8.6 Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa
08 – 15/7

26

Ujian Pengesanan 2

16 – 23/7
27 – 30
Ulangkaji dan Perbincangan
24/7 – 12/8

30

Percubaan PMR

13 – 16/8

Cuti pertengahan Penggal
17 – 25/8
31 -35
Ulangkaji dan Perbincangan
26/8 – 28/9
10 – 20

BAHAGIAN C : KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN
04/3– 24/5

36

Peperiksaan PMR

01 – 05/10

37 - 42

Perbincangan Soalan PMR dan Program Menjelang Tingkatan 4

07/10 – 15/11
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
GEOGRAFI
TINGKATAN 2

Minggu

Persekolahan

Tema / Tajuk / Sub topik

Tarikh
1 – 2

BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI

1. Kedudukan
02 – 18/1
3
2. Arah
21 - 25/1
4 -5
3. Skala dan jarak
28/1 – 08/2
6
4. Graf
11 – 15/2
7
6. Rajah

8
5. Peta
20 – 22/2

9 - 10

Ujian Bulanan dan Perbincangan Soalan Ujian

25/2 – 01/3


Cuti Pertengahan Penggal 1

09 – 17/3
11 - 12

BAHAGIAN B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA

4. Dinamik Penduduk
4.1 Taburan Penduduk
4.2 Perubahan penduduk

18 – 29/3

13 – 14

Ujian Pengesanan 1 dan Perbincangan Soalan Ujian

03 – 12/4
15 -16
4.3 Migrasi penduduk sebagai tindakbalas terhadap faktor ekonomi, politik, governam. Sosial dan fizikal
15 – 26/4
17
4.4 Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar
29/4 – 03/5
18 - 19
4.5 Hubungan kependudukan dengan sumber
06 – 17/6

20

Peperiksaan Pertengahan Tahun

20 – 24/5


Cuti Pertengahan Tahun

25/5 – 09/6
21
5. Petempatan dan perkembangannya
5.1 Petempatan awal
10 – 14/6
22
5.2 Faktor yang mempengaruhi petempatan
17 – 21/6
23
5.3 Pola-pola petempatan
24 – 28/6
24
5.4 Fungsi petempatan luar bandar dan bandar
01 – 05/7
25 - 26
5.5 Pembandaran
08 – 15/7

26

Ujian Pengesanan 2

16 – 23/7
27 - 28
6. Pengangkutan dan Perhubungan
6.1 Keperluan pengangkutan dan perhubungan awal
24/7 – 02/8
29
6.2 Perkembangan pengangkutan dan perhubungan
05 – 09/8
30
6.3 Faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan dan perhubungan
12 – 16/8


Cuti pertengahan Penggal

17 – 25/8
31
6.4 Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan
26 – 30/8
32
6.5 Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar
02 – 06/9
33 - 35

BAHAGIAN C : KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN
09 – 27/9

36 -39

Ulangkaji dan Perbincangan

01/10 – 25/10

40 - 41

Peperiksaan Akhir Tahun

28/10 – 12/11

42

Perbincangan Soalan peperiksaan

07 – 15/1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
GEOGRAFI
TINGKATAN 1

Minggu

Persekolahan

Tema / Tajuk / Sub topik

Tarikh
2 - 3

BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI

1. Kedudukan
7 – 25/1
4
2. Arah
21 - 25/1
5 - 6
3. Skala dan jarak
28/1 – 08/2
7
4. Graf
11 – 15/2
8
5. Peta
18 – 22/2

9 - 10

Ujian Bulanan dan Perbincangan Soalan Ujian

25/2 – 01/3


Cuti Pertengahan Penggal 1

09 – 17/3
11 - 12

BAHAGIAN B : GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA

1. Bentuk muka bumi dan potensinya
1.1 Bentuk Muka bumi
a. Tanah Tinggi
b. Tanah Pamah
c. Pinggir Laut
d. Saliran

18 – 29/3

13 – 14

Ujian Pengesanan 1 dan Perbincangan Soalan Ujian

03 – 12/4
15 -16
1.2 Potensi dan halangan bmb kpd kegiatan manusia
a. Potensi bmb kpd kegiatan manusia
b. Halangan bmb kpd kegiatan manusia
15 – 26/4
17
1.3 Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar
29/4 – 03/5
18 - 19
2. Cuaca dan iklim serta pengaruhnya
2.1 Pergerakan bumi di dalam sistem suria
a. Pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim
b. Cuaca dan iklim negara Malaysia
06 – 17/6

20

Peperiksaan Pertengahan Tahun

20 – 24/5


Cuti Pertengahan Tahun

25/5 – 09/6
21 - 22
2.2 Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia
a. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup
b.Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara
10 – 21/6
23
2.3 Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim
21 – 28/6
24
3. Tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar
3.1 Jenis dan taburan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar
01 – 05/7
25 - 26
3.2 Faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan semulajadi
a. Faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan tumbuhan semulajadi
b.Jenis tumbuhan semulajadi dan hidupan liar di negara lain
08 – 15/7

26

Ujian Pengesanan 2

16 – 23/7
27 - 28
3.3 Kepentingan tumbuhan semulajadi
24/7 – 02/8
29
3.4 Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan semulajadi dan hidupan liar
05 – 09/8
30
3.5 Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhan semulajadi dan hidupan liar
12 – 16/8


Cuti pertengahan Penggal

17 – 25/8
31 - 33

BAHAGIAN C : KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN
26/8 – 13/9

34 -39

Ulangkaji dan Perbincangan

16/9 – 25/10

40 - 41

Peperiksaan Akhir Tahun

28/10 – 12/11

42

Perbincangan Soalan peperiksaan

07 – 15/11

No comments:

Post a Comment