Tuesday, February 9, 2010

Kerja kursus Geografi 2010

TUGASAN 1: AMALAN KITAR SEMULA

Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang amalan kitar semula di kawasan kajian.
Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:
• Konsep kitar semula
• Jenis-jenis bahan dan amalan kitar semula
• Kepentingan kitar semula
• Masalah / halangan amalan kitar semula
• Langkah / cadangan mengatasi masalah dalam melaksanakan kitar semula
• Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian


ATAU


TUGASAN 2: MIGRASI DALAMAN PENDUDUK

Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang migrasi dalaman penduduk
di kawasan kajian.
Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:
• Konsep migrasi dalaman penduduk
• Pola migrasi dalaman penduduk
• Faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk
• Kesan migrasi dalaman penduduk
• Cadangan untuk mengatasi kesan migrasi dalaman penduduk
• Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian


TUGASAN TAMAT

Web berkaitan:
1. Kitar semula , definasi, program...
2. Tingkahlaku masyarakat terhadap program kitar semula ...
3. Kasut kitar semula
4. Pembuangan bateri
5. Takrif (wikipedia)
6. Penjanaan sisa pepejal

Contoh Kerja Kursus


Kerja Kursus Geografi ! 2010

No comments:

Post a Comment