Sunday, February 3, 2013

Soalan Kerja Kursus Geografi PMR 2013

TUGASAN 1: PENGANGKUTAN AWAM

Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang pengangkutan awam di kawasan tempat
tinggal anda atau kawasan kajian.
Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:
• Konsep pengangkutan awam
• Jenis-jenis pengangkutan awam
• Kepentingan perkembangan pengangkutan awam
• Masalah perkembangan pengangkutan awam
• Cadangan untuk mengurangkan masalah perkembangan pengangkutan awam
• Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian

ATAU

TUGASAN 2: KEGIATAN PENTERNAKAN

Calon dikehendaki menjalankan satu kajian tentang kegiatan penternakan di kawasan tempat
tinggal anda atau kawasan kajian.
Kajian tersebut mestilah merangkumi perkara berikut:
• Konsep dan jenis kegiatan penternakan
• Kepentingan kegiatan penternakan
• Faktor yang mempengaruhi kegiatan penternakan
• Kesan negatif kegiatan penternakan
• Cadangan untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan penternakan
• Penerapan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian


TUGASAN TAMATKlik di SINI untuk dokumen penuh.

No comments:

Post a Comment